Viktig informasjon til hundeeiere som reiser med hunden over landegrensene!

OBS- Denne forskriften har ingen gyldighet i “corona perioden”.

Reiser du over grensa til Sverige/Danmark fra Norge, les dette.

Nye regler trådte i kraft fra 01.01.2017

Endringene av krav til hvor behandling av hunder mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) kan finne sted innebærer at:

• Hunder som skal reise til Norge må behandles i utlandet 24 – 120 timer før innreise til Norge.  (Behandlingsalternativ i Norge, når du kommer fra EU, omtales under.)

• Behandlingen må gjennomføres hos veterinær, som også må bekrefte behandlingen i hundens kjæledyrpass.

• Hvis du reiser direkte fra land hvor revens dvergbendelorm ikke finnes (Storbritannia, Irland, Finland og Malta), trenger du ikke behandle hunden.

Høyst 120 timer og minst 24 timer før planlagt innførsel skal hunden behandles mot revens dvergbendelorm. For å hindre at hunden blir smittet på nytt etter at behandlingen er gitt, bør tabletten gis så nær opptil 24 timer før innførsel som mulig. Tablettene virker på de parasittene som er i tarmen og har effekt kun i få timer. De beskytter med andre ord ikke hunden mot ny smitte med bendelorm i utlandet.

Hvis hunden er behandlet mer enn 24 timer før innførsel og hunden etter det har oppholdt seg i skog og mark, der smittefaren er størst, anbefaler Mattilsynet at hunden får en ekstra behandling etter at den er tilbake i Norge. Denne ekstra behandlingen kan eier utføre selv.

Alternativ til behandling 24-120 timer før innreise til Norge, hvis du kun reiser innenfor EU/EØS:
Et alternativ til å behandle 24-120 timer før innreise til Norge fra EU, er at hunden behandles to ganger med minimum én dag og maksimum 28 dagers mellomrom. Dette kan gjennomføres hos veterinær i Norge før utreise, eller hos veterinær i utlandet. Dette er ikke mulig for hunder som kommer fra land utenfor EU/EØS (tredjestater).  Behandlingen må deretter løpende bli gjentatt innenfor et tidsrom på maksimum 28 dager etter forrige behandling. Det må gis avsluttende behandling etter hjemkomst. Samtlige behandlinger må være gitt av veterinær, og må være bekreftet av veterinær i hundens kjæledyrpass. Denne behandlingen kan gjennomføres i Norge.

Hva gjør jeg hvis jeg skal ha med hunden til utlandet og vi blir der i mindre enn ett døgn?
Det er ikke lenger mulig å ta med hunden på turer kortere enn 24 timer uten å ha gjennomført to behandlinger med minimum én dag og maksimum 28 dagers mellomrom. I utgangspunktet bør du også vurdere om hunden i det hele tatt behøver å være med. I Sverige kan en hund etterlates maksimum 3 timer i bil.

Dersom du skal til utlandet på en enkelttur, og ikke ønsker å bruke 28-dagers regelen, må du sørge for at hunden får behandling hos veterinær i landet du reiser til, 24-120 timer før du krysser grensen inn til Norge.

For fullstendig versjon klikk på lenken under:

https://www.ntbinfo.no/pressemelding/viktig-informasjon-til-hundeeiere?publisherId=10773547&releaseId=13699064