Om klinikken

Grong Dyreklinikk er sertifisert av DNV (Den norske Veterinærforening)

Vi fikk vår godkjenning/sertifisering september 2000.

  • Å være sertifisert klinikk betyr at det stilles strenge krav til klinikken og dens ansatte.
  • Kravene gjelder både faglig kompetanse, diagnostikk, behandling, hygiene og service.
  • Klinikken får tilsyn av DNV`s tilsynsutvalg for dyreklinikker hvert 3. år
  • For å beholde sin sertifisering, må klinikken vise en kontinuerlig vilje og evne til å tilpasse seg nye kvalitetskrav som gis

Vi er en klinikk som er utstyrt med topp menneskelig kompetanse og profesjonelt utstyr. Våre ansatte skoleres jevnlig for å holde seg faglig oppdatert til en hver tid. Martin Kaldahl er klinikksjef og smådyrspesialist. Han har over 40 års erfaring som veterinær og er en av de med lengst fartstid som kirurg i Norge. Klinikken har etter hvert utviklet seg til å få spesiell kompetanse på halthet og beinkirugi. Vi har derfor pasienter fra hele Norge og Sverige med denne problemstillingen.

Ellers har vi pasienter fra hele Midt-Norge, Sør- og Nord-Trøndelag, Nordland opp til Saltfjellet og Helgelandskysten. Ekstra glade er vi for at vi i mange år har hatt svenske brukere av våre tjenester. Stadig flere av våre naboer i øst, besøker oss, noe vi setter stor pris på.

Vi skal gjøre vårt ytterste for også i framtida gi våre pasienter og klienter fra nord og sør, øst og vest den beste behandling og omsorg.

Dyrehelse er vårt fag!