Indremedisin tjenester

Indremedisin omhandler sykdommer i kroppens indre organer. Vi utfører alt av indremedisinske utredninger og innehar stor kompetanse og lang erfaring på fagområdet.

Vi utfører indremedisinske utredninger på en systematisk og grundig måte. Denne typen utredning kan være tidkrevende og ofte kreve flere besøk. Vi informerer deg som kunde fortløpende og grundig underveis i denne prosessen. Hos noen pasienter kan det være behov for å hospitaliseres under en slik utredning. 

Indremedisin på sports- og familiedyr har i de siste årene hatt en voldsom utvikling, og vi har i dag gode muligheter for å stille eksakte diagnoser og herfra gi korrekt behandling og oppfølging til hver enkelt pasient. Grong dyreklinikk er en velutstyrt og moderne klinikk med spesialkompetanse innen flere fagfelt, og er derfor godt utrustet til oppgaven. De fleste indremedisinske pasienter vil behandles medisinsk, mens noen pasienter vil bli overført til kirurgisk avdeling etter endt utredning. 

Noen av utredningene vi tilbyr:

 • Kardiologi; lidelser i hjerte- og karsystemet. Vanlige symptomer er tung pust, redusert aktivitetsnivå og prestasjonsnivå, økt søvnbehov, hoste og kollaps. Utredning inkluderer grundig klinisk undersøkelse, røntgen, blodprøver, blodprøver, blodtrykk og EKG.  
 • Nevrologi; lidelser  i det sentrale og perifere nervesystemet. Pasienter presenteres hos oss med ulike symptomer bla; smerte, skjev hodeholdning, svakhet, endringer i koordinasjon, endringer i reflekser, muskel tap, snubler, problem med avføring og urinering, paralyse, parese, anfall og kollaps. En grundig nevrologisk undersøkelse utføres, og utfra denne legger man en videre plan som kan inkludere blodprøver, urinprøve, ultralyd, røntgen inkludert myelografi, undersøkelse av cerebrospinalvæsken og henvisning til CT. 
 • Gastroenterologi; lidelser og traume i spiserør, magesekk, gallesystem, tarm, lever, bukspyttkjertel og analkjertler. Vanlige symptomer inkluderer oppkast, diaré, forstoppelse, anoreksi, feber og vekttap. Videre utredning kan inkludere blodprøver, røntgen, ultralyd, endoskopi og biopsi. 
 • Luftveier inkluderer nesehule, svelg, luftrør og lunger. Symptomene kan inkludere problemer med å puste normalt, snorking, hvesing, rennende nese, hoste, feber, treningsintoleranse og kollaps. Videre utredning inkluderer røntgen, rhinoskopi, laryngoskopi, bronkoskopi, analyse av væske i luftrør og blodprøver. 
 •  Endokrinologi; Hormonelle lidelser. Avhengig av underliggende årsak vil pasienten ha ulike symptomer og videre utredning avhenger av disse symptomene og klinisk undersøkelse. Vi har gode rutiner på utredning og behandling av pasienter med blant annet høyt- og lavt stoffskifte, ulike typer diabetes, addison og cushing. 
 • Hud, ører og allergi; Hudproblemer ser vi daglig i klinikken. Undersøkelse og behandling tilpasses hver enkelt pasient. Vanlige symptomer er kløe, pelstap og pelsendringer, utslett og sår i huden. Hos pasienter med kroniske lidelser bruker vi god tid på å få en grundig sykehistorie, fra ung alder og tiden opp til presentasjon. Vi kartlegger blant annet fôringsregime, ute- og innemiljø, livsstil og om det eksisterer lignende problemer hos foreldredyr og/eller søsken. Aktuell videre utredning inkluderer blodprøver for å utelukke underliggende sykdom, hormontester, parasitt sjekk, celleutstryk, hudskrap, bakterie- og sopp dyrkning, bakteriesensitivitet, hudbiopsier, video-otoskopi, eliminasjonsdiett og atopi/allergi screening.  
 • Reproduksjon/Obsterikk/Neonatologi og Pediatri; lidelser i forplantningssystemet hos både hunn- og hannkjønn, lidelser hos mor og foster under drektighet, lidelser hos nyfødte og svært unge individ. Vi har flere oppdrettere tilknyttet vår klinikk og innenfor vårt nedslagsfelt. 
 • Nyre- og urinveislidelser
 • Infeksjoner
 • Forgiftninger
 • Onkologi; undersøkelse og behandling av kreft
 • Blodoverføring

 

Vi har høy kompetanse på mottak, stabilisering og behandling av akutte pasienter. Har du en akutt pasient tar du kontakt med oss snarest på telefon (Tlf: 74332100), slik at vi kan forberede oss mest mulig til dere ankommer klinikken. På telefon vil vi spørre om art, rase, vekt, alder og om det foreligger et traume eller annen mulig årsak til akutt sykdom. På telefon kan vi også gi livreddende veiledning.