Digital røntgen

Vi har strenge krav til utføring av røntgen både når det gjelder kvalitet på røntgen bilder og strålingshygiene. Vi har interne prosedyrer og rutiner som følges nøye.

Vi har et eget røntgenrom med blyvegger, og med et topp moderne digitalt røntgen apparat. I tillegg har vi et mobilt røntgen, som brukes under operasjoner. Vår digitale tannrøntgen kan du lese mer om under tannbehandling.

En egen røntgenframviser er plassert i en relativt stille del av klinikken, hvor vi har muligheten til å vise og forklare eventuelle røntgenfunn for deg som eier.

Røntgen bruker vi ofte flere ganger daglig, og er til uvurderlig hjelp for undersøkelse og diagnostisering. På røntgen kan vi blant annet vurdere; luftrør, spiserør, lunger, hjerte, blodårer, mellomgulv, magesekk, lever, milt, tarm, nyrer, urinblære, eggstokker, livmor, prostata, påvise unormale ansamlinger av gass og væske, fremmedlegemer og svulster. Røntgen brukes også til å påvise brudd, patologi i ryggrad og endringer i knokkelvev og ledd.

Vi utfører også en rekke ulike typer kontrastrøntgen, og da særlig av mage/tarm og nyrer/blære/urinveier. Pasienten får da kontrastvæske som må svelges/spises eller ved at vi gir kontrastvæsken rett i blodet. Ved undersøkelse av urinblære bruker vi også luft som kontrast. Andre mindre vanlige kontraststudier blir også utført.

Her ved Grong Dyreklinikk utfører vi et høyt antall ortopediske inngrep, og vi bruker da røntgen som hjelp for å planlegge det kirurgiske inngrepet. Vi kan for eksempel måle hvilken størrelse vi trenger på platen vi skal bruke til et beinbrudd eller måle vinkelen i kne leddet før og etter en korsbåndoperasjon.

Vanlige røntgenbilder utenom utredninger;

  • HD- og AD røntgen. Alle veterinærer ved Grong Dyreklinikk er NKK kurset og autorisert til å utføre HD- og AD røntgen. Vi utfører et høyt antall røntgen av denne typen, og vi er en av svært få klinikker som Norsk Breton Klubb har anbefalt for HD- røntgen. Vi ber om at våre kunder henter ut rekvisisjonsskjema på “Min side” på NKK, skjemaet medbringes til timen.
  • Røntgen av drektige tisper, utføres fra dag 45-50 i drektigheten. Det er en stor fordel at tispa er godt luftet og har hatt avføring før drektighetsrøntgen.
  • Inervertebralskiver (rygg) dachshund
  • Spondylose og kneleddsartrose hos boxer