CT

CT er en forkortelse for ComputerTomografi, og er en avansert form for røntgenundersøkelse.

Det er viktig med en sykehistorie og en grundig klinisk undersøkelse i forkant av CT undersøkelsen. Ofte brukes CT som en tilleggsundersøkelse, men kan også brukes til å bekrefte eller avkrefte mistanke om sykdom. 

Selve undersøkelsen er overstått på få minutter, men det er svært viktig at dyret ligger helt stille under undersøkelsen. Dyret må derfor sederes, og vi må legge inn en kanyle i en blodåre i foten, for eventuelt å kunne legge dyret i en kort narkose. Enkelte ganger kan det også være behov for å injisere kontrastvæske i en blodåre for mer detaljerte undersøkelser. Dette gjør at vi kan se enkelte blodårer og vevsstrukturer mer detaljert.

Dyret ligger på et bevegelig bord som føres inn i den sirkelformede maskinen. Dyret blir godt sikret på bordet og er under oppsyn av veterinær og to assistenter underhele prosedyren. 

CT maskinen fungerer slik at den ved hjelp av røntgenstråler tar opptil flere tusen snittbilder av det aktuelle området, og slik får vi frem detaljerte bilder av bløtvev og/eller skjelett. Vi kan etterpå sette sammen disse bildene til for eksempel tredimensjonale rekonstruksjoner. Rekonstruksjon av bilder kan ta noe tid, og det vil kunne medføre at du ikke får svar på undersøkelsen med en gang. Det kan også hende at vi må sende bildene videre for avlesing og vurdering av en radiolog.