BOAS gradering

BOAS gradering

Grong Dyreklinikk kan nå, som en av få klinikker i Norge, tilby BOAS gradering. Vår veterinær Anita er NKK utdannet og sertifisert BOAS gradør. BOAS står for Brachycepahalic Obstructive Airway Syndrome, og er en samlebetegnelse for luftveislidelser som kan ramme hunderaser med kort og bred hode- og snuteform. Syndromet karakteriseres av redusert luftpassasje i de øvre luftveiene. Alvorlighetsgraden kan varierer fra milde snorkelyder til uttalte pusteproblemer. BOAS kan også føre til søvnproblemer og mage-tarmproblemer. Hos de hardest rammede hundene fører dette til nedsatt livskvalitet. Ikke alle hunder med denne type hode- og snuteform har BOAS. BOAS graderingen er en funksjonell screeningtest hvor man vurderer om hunden har BOAS eller ikke, og hvor sterkt affisert hunden eventuelt er. En total vurdering med hensyn til BOAS skal baseres på anatomiske trekk, eventuelle, pustelyder, evnen til å være i aktivitet, evnen til å spise og sove som normal, samt evnen til å vedlikeholde normal kroppstemperatur. Screeningprogrammet er basert på forskning. Målet med BOAS graderingen er å velge ut de best egnede individene for videre avl, slik at man avler sunnere og friskere hunder for fremtiden. Dette krever et godt samarbeid mellom oppdrettere, veterinærer, forskningsmiljø, raseklubber og NKK.